Technologie

01 Big Data a databáze

Ve velkém množství dat generovaném každou moderní firmou, se ukrývají pozoruhodné vzorce a souvislosti. Jejich potenciál využije a odhalí pouze ten, kdo se připraví na příležitosti, které si nyní ani nedokáže představit. Našim zákazníkům navrhujeme a stavíme špičkové databáze. Ty jsou dimenzovány i pro strmý růst mnoho let dopředu.
Pracujeme jak s klasickými relačními databázemi, tak nestrukturovanými databázemi pro Big Data, sloupcovými nebo dokumentově orientovanými databázemi. Dokážeme řešit sharding databází pro škálovatelnost při zpracování stovek milionů záznamů a TB databází v reálném čase.

Naše prvenství v ČR

Úspěšná implementace Oracle In-Memory pro podporu superrychlé analytiky.

Spuštění moderní sloupcové databázové technologie pro produkční zpracování CRM systémů a analýzu stovky milionů transakcí pro věrnostní programy.

Využití datového modelu Data Vault 2.0 v případech, kde je nutná vysoká škálovatelnost provozu v datovém skladu.

Používané technologie:

 • Oracle Database
 • PostgreSQL
 • MonetDB
 • Oracle In-Memory
 • Oracle NoSQL
 • MySQL
 • Couchbase
 • MemCache
 • Data Vault 2.0

02 Datové sklady

Skladování dat (data warehousing) je celkový proces pořizování dat z databázových systémů a jejich transformace do vhodného formátu. Tento proces zahrnuje čištění, přizpůsobování, implementaci dotazování i analýzu dat. Výsledkem jsou data připravená na rychlé a efektivní reportingy a analýzy.

V dnešní dynamicky se měnící době nestačí budovat datový sklad jako prosté úložiště shromažďující informace z firemních systémů. Moderní data warehouse musí být navržen a implementován tak, aby dokázal podporovat budoucí změny bez nutnosti drahých a složitých úprav.

Efektivní práce s daty

Našimi klienty jsou největší společnosti ve svých oborech. Spoléhají se na naše služby pro konsolidaci informací z podnikových systémů i z externích datových zdrojů do „jediného zdroje pravdy“ – datového skladu. Soustředění informací v datovém skladu zvyšuje efektivitu práce s daty, omezuje jejich duplicitu a eliminuje velké množství lidských chyb.

Zkušenosti z mnoha projektů jsme přetavili v návrh osvědčené architektury, díky níž vám dokážeme zajistit rychlý přístup ke klíčovým informacím. Naše flexibilní řešení datového skladu umožňuje klientům soustředit se na rozvoj svého podnikání, čímž získávají výraznou konkurenční výhodu.

Hlavní požadavky na moderní datový sklad

 • Flexibilní a škálovatelná architektura, která roste s vámi
 • Jednoduchá obsluha s minimální závislostí na IT
 • Schopnost zachytit a uložit neomezená zdrojová data pro dosud nepředvídané potřeby
 • Silná podpora přípravy, modelování a analýzy dat
 • Schopnost efektivní práce s velkými objemy dat v reálném čase

Datový sklad přímo na míru

Pokud hledáte dodavatele datového skladu, požadujte spolehlivost, otevřenou komunikaci a rychlou reakci prokázanou realizovanými projekty a spokojenými klienty. Rádi vám představíme náš tým zkušených odborníků a seznámíme vás s referencemi od předních firem ve svých oborech. Na základě osvědčené architektury navrhneme datový sklad vám přímo na míru.

Související služby

 • Business Intelligence
 • Big Data a databáze
 • Pokročilá analytika

03 Business Intelligence

Business Intelligence je zásadním nástrojem manažera. Umožňuje mu dělat správná rozhodnutí, založená na provozních a obchodních datech a jejich analýzách. Okamžitý přehled a rychlý reporting umožňují efektivní práci, samoobslužnost BI pak výrazně šetří náklady na provoz celého řešení.

Podle typu projektu je možné vytvořit firemní BI architekturu, která efektivně pomáhá práci nejen vrcholného managementu, ale i nižších manažerských složek v řádu stovek uživatelů. Klíčem je škálovatelnost řešení a vhodná platforma.

Naše řešení v oblasti BI stavíme na nejlepších dostupných technologiích, které dokážeme obohatit dlouhodobými zkušenostmi s návrhem a provozem rozsáhlých řešení v oblasti BI a reportingu. Možnost samoobslužnosti BI výrazně šetří náklady na provoz celého řešení, zákazník je schopen pracovat s takřka libovolnou škálou datových zdrojů.

Pomohli jsme síti lékáren Dr. Max přejít ze statického a obtížně udržovatelného reportingu na moderní a flexibilní datový sklad. Pro strategické i operativní řízení společnosti jsme zavedli integrovanou sadu BI aplikací.

Nejpoužívanější nástroje

Microsoft PowerBI

Platforma společnosti Microsoft pro rychlý návrh BI řešení a jejich bezproblémový provoz v prostředí cloudu.

 

Tableau a QlickView

Nástroje určené zejména malým a středním firmám se vyznačují snadným ovládáním a schopností integrace velkého množství datových zdrojů.

Enterprise-level nástroje

Oracle Business Intelligence

Řešení pro řízení obchodních procesů se silnou analytikou a přehlednou vizualizací dat. Oracle BI jsme využili na projektu využití Business Intelligence v největším řetězci lékáren v ČR Dr. Max. Přečtěte si více o tomto projektu zde.

 

SAP Business Objects, IBM Cognos

Nástroje určené pro analytiku velkých objemů dat.

04 Pokročilá analytika

Pokročilá analýza dat dnes pomáhá obchodníkům lépe plánovat skladové zásoby tak, aby nebyli zaskočeni výkyvy počasí, náladami na trhu nebo technologickými trendy. Díky hluboké analýze dokážeme vyhledat podvodné nebo podezřelé transakce, predikovat chování zákazníků nebo předpovídat selhání technologií nebo výpadky služeb. Umělá inteligence nahrazuje přetížené a chybující zaměstnance a zajišťuje extrémně rychlé zajištění procesu controllingu a forecastingu.

Schopnost detekovat v datech vzory, chyby nebo podvody je v současnosti jednou z největších příležitostí pro optimalizaci a zefektivnění řízení firmy – firemních procesů, marketingových, obchodních nebo HR aktivit.

Díky našim matematikům, statistikům a data analytikům dokážeme navrhnout a realizovat celou strategii analýzy dat. Zákazník tak získává ucelený a hluboký pohled na provozní informace a nahlíží do budoucnosti svého podnikání.

Pro statistickou analýzu dat a DataMining používáme osvědčené technologie

R

Nejrozšířenější jazyk a prostředí pro statistickou analýzu dat umožňující pro naše klienty připravovat efektivní algoritmy pro forecasting vývoje prodejů, clustering a segmentaci klientů, detekci podvodů, atd.

 

Oracle DataMining

Prostředí pro získávání informací v rozsáhlých databázích a hledání závislostí v datech.

05 Mobilní aplikace

Vhodným řešením pro snadnou a operativní práci s Business Intelligence jsou mobilní aplikace. Naši vývojáři mají bohaté zkušenosti s vývojem robustních a bezpečných aplikací pro platformy iOS a Android. Dashboardy dostupné kdykoli a kdekoli na jakémkoli smartphone pomáhají firmám v rychlém a efektivním rozhodování. Na saturovaném trhu jsou významnou konkurenční výhodou – okamžitá reakce na aktuální provozní situace může znamenat enormní úsporu nákladů, akvizici tržního podílu i schopnost předpovědět krizový stav.

Při využití mobilního BI získává manažer dostatek analytických informací bez ohledu na svou polohu. Nemusí být zatěžován nutností hledání relevantních informací, naopak má k dispozici dostatečné množství doplňujících detailních informací a analýz.

Kontaktujte nás a my pro vás připravíme strategii využití mobilních aplikací v celém procesu využití Business Intelligence a CRM.

06 Web-based aplikace

Naši vývojáři se zkušenostmi z vývoje podnikových systémů pro nadnárodní společnosti i startupy ovládají superrychlý a bezchybný vývoj databázových, webových, serverových i mobilních aplikací pomocí špičkových nástrojů.

01

Oracle APEX

Nástroj pro rychlou tvorbu webových aplikací. Naše společnost byla první v ČR, která vytvořila v prostředí APEX sadu robustních webových aplikací, které používají naši klienti v denním provozu pro zpracování transakcí v hodnotách miliard Kč.
02

Oracle PL/SQL

Nejrozšířenější jazyk a pro vývoj databázových aplikací.
03

Oracle Forms/Reports

Řešení pro tvorbu robustních podnikových aplikací a firemní reporting.
04

AngularIO

Framework určený pro vývoj single-page aplikací.
05

Java

Nejrozšířenější objektově orientovaný programovací jazyk.
06

.NET

Moderní framework společnosti Microsoft pro tvorbu serverových i webových aplikací.
07

jQuery

Nejrozšířenější framework pro tvorbu moderních webových aplikací.

07 Podnikové systémy

Podnikové systémy (ERP) podporují firemní procesy napříč všemi důležitými divizemi. Od plánování výroby a logistiky, obchodu, marketingu přes finance až po strategické řízení společnosti jsou všichni uživatelé propojeni, informováni a efektivně řízeni.

Naši konzultanti a vývojáři mají za sebou dlouholeté zkušenosti z působení v největších českých i nadnárodních společnostech, kde se podíleli na vývoji rozsáhlých podnikových systémů a ve vedoucích pozicích i jejich implementaci v mezinárodním měřítku.

 • Oracle E-Business Suite
  balík integrovaných aplikací pro řízení společnosti
 • SAP ERP
  nejlepší ERP systém na trhu

08 Virtualizace a cloud

Kvalitně navržený datový sklad je páteří moderní datově řízené společnosti. Již v roce 2008 jsme jako první využili cloudového řešení DWH při stavbě datového skladu pro síť lékáren Dr. Max. Do té doby byl projekt datového skladu založeného na cloudových službách v ČR nevídanou věcí, budoucnost však ukázala, že šlo o správné rozhodnutí. Robustní a promyšlená architektura slouží společnosti po celou dobu jejího rychlého rozvoje. V původní podobě, která je pouze operativně udržována a rozvíjena, je tento datový sklad využíván dodnes.

Naše zkušenosti zahrnují jak migraci DWH z on-premise (místního) prostředí do cloudu, tak opačný proces. Tato expertíza nám umožňuje přesný odhad náročnosti procesu a minimalizaci nákladů na jeho provedení.

Z gigabytů terabyty

Cesta Dr. Max od 40 poboček v roce 2008 k více než 400 lékárnám v roce 2019 nebyla jednoduchá. Z gigabytů se staly terabyty datového toku. Naše řešení bylo postaveno nejprve na cloudu třetí strany. Poté následoval přechod na vlastní cloudový hardware, následně vlastní hardware společnosti Dr.Max a ve finále došlo k migraci mezi různými datovými centry. Náš datový sklad všechny proměny zvládl bez zaváhání.

Využíváme tyto technologie a služby

VMware

Virtualizace výpočetní kapacity datového centra do cloudu nebo mobilních aplikací.

 

Veeam

Virtualizace, monitoring, zálohování a disaster recovery virtuálních prostředí.

 

Microsoft Azure

Sada cloudových služeb a nástrojů využívajících rozsáhlé sítě datových center společnosti Microsoft.

 

Amazon Web Services

Největší cloud-computing platforma na světě s obrovským množstvím poskytovaných služeb.