Main menu

Řízení retailových sítí

Zvyšte ziskovost a obrat, posilte věrnost zákazníků a snižte zásoby.

znalost prostředí retailu
+ zkušený tým
+ osvědčená technologie

= zvýšení ziskovosti

CRM

retail small
  • Segmentace zákazníků, expertní systém pro skóring a příprodej, reklamní kampaně, Business Intelligence.
  • Roste věrnost zákazníků. Lze snadno sledovat efektivitu kampaní. Růst příprodeje zvyšuje po implementaci našeho řešení hodnotu průměrného nákupu o 8 %.

Prodej

  • Plánování prodeje, cenotvorba, marketingové bonusy, BI.
  • Obvyklé zvýšení bonusů díky našemu systému je o 1 % z hrubého obratu + snížení pracnosti evidence a komunikace s dodavateli je až 80 %.

Lidé

  • Sledování docházky, řízení lidských zdrojů, motivace zaměstnanců.
  • Zvýšení tržeb pomocí lepší motivace zaměstnanců v průměru o 2 %.

Provoz

  • Vnitrofiremní burza, řízení zásob, prevence podvodů, komunikační kanál mezi pobočkami.
  • Snížení zásob s minimální obrátkou až o 50 %.

Finance

  • Integrace a konsolidace dat, jejich vyjádření ve finanční hodnotě, finanční plánování, jednotný reporting.
  • Vyšší obrat a marže, nižší zásoby a tím i vyšší ziskovost retailového řetězce.